Studentenlidmaatschap

Als je 18 jaar of ouder bent en student, dan kun je studentenlid worden. Dit geeft je de rechten van het seniorlidmaatschap, maar je betaalt een lager tarief aan contributie.

Voorwaarden:

  1. Bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari) moet je minimaal 17 jaar en maximaal 27 jaar zijn.
  2. Je moet als voltijds student ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.

Als je aan deze 2 voorwaarden voldoet kun je bij de ledenadministratie een verzoek indienen om aangemerkt te worden als studentenlid.
Daarbij moet een bewijs van inschrijving als voltijds student bij de onderwijsstelling ingeleverd worden:
– een bewijs/mail met daarin een bevestiging van inschrijving van de onderwijsinstelling
– een bewijs of inschrijving bij de DUO
– een kopie van de studentenkaart (aantoonbaar als voltijdstudent ingeschreven)

Het studentenlidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op inwilliging van het verzoek.

LET OP!
Om het studentenlidmaatschap te verlengen, moet je vòòr 1 oktober een nieuwe kopie van de studentenkaart inleveren. Denk hier zelf aan! Wij houden dit niet voor je bij.
Als je dat niet doet, word je automatisch gewoon senior lid.
Opzeggen als studentenlid kan per 1 oktober. Je moet dan minimaal 3 weken van tevoren schriftelijk opzeggen en dat indienen bij de ledenadministratie. Opzeggen kan ook per kalenderjaar.