Sportiviteit en Respect

Als ETC willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten. Een veilig sportklimaat binnen de vereniging begint met een sportieve en respectvolle omgang met en houding naar elkaar.

Om ervoor te kunnen zorgen dat ieder op zijn of haar niveau kan presteren en met plezier kan sporten, is het noodzakelijk sportiviteit en respect een vaste plek binnen onze vereniging te geven. Wees sportief en toon respect.

https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/

 

We vinden het belangrijk dat dit verankerd is in onze eigen club. Daarom hebben we regels opgesteld waarin is opgenomen wat we van iedereen verwachten. Als spelend lid, als vrijwilliger in de organisatie of als toeschouwer. 

 

20220219 Klachtenreglement.pdf 20220130 Gedragsregels ETC.pdf 20210301 Baanreglement ETC.pdf 20191016 Privacyverklaring ETC.pdf