Contributie 2022

De jaarlijkse contributie is afhankelijk van deelname aan vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Contributiesoort Leeftijd Contributie (met clubtaken) Contributie (zonder clubtaken)
Pupillen t/m 12 jaar n.v.t. € 100,-
Junioren 13 t/m 17 jaar € 100,- ** € 125,-
Studenten (1) 17 t/m 27 jaar € 150,- ** € 175,-
Senioren (2) 18+ jaar € 180,- ** € 230,-

(1): Jaarlijks moet een bewijs van inschrijving van een voltijdsopleiding worden ingeleverd.
(2): Je bent senior vanaf het jaar waarin je 18 wordt.
(**): De reguliere contributie wordt afgeschreven. De korting m.b.t. de clubtaken wordt aan het begin van het volgende kalenderjaar berekend en uitgekeerd in consumptiebonnen.

Het lid kan kiezen of de contributie eenmaal per jaar of verspreid over het jaar in vier gelijke delen geïnd wordt via automatische incasso. Voor de automatische incasso maakt ETC gebruik van het systeem ClubCollect. Om administratieve redenen is het niet mogelijk op een andere wijze te betalen dan via een incassomachtiging.

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en automatisch verlengd tot schriftelijke wederopzegging. Het lidmaatschap kan één keer per jaar opgezegd worden, namelijk per 1 januari. Dit moet minimaal 4 weken van te voren, d.w.z. vóór 4 december, schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie (zie ook pagina "opzeggen lidmaatschap").

Inschrijfkosten bedragen eenmalig €10,- voor het pupillen, junioren, senioren en studenten lidmaatschap. De kosten voor het kwijtraken van de ledenpas zijn €5,-.

Leden die op jaarbasis minimaal 15 uur clubtaken hebben uitgevoerd, kunnen kiezen uit een contributie-teruggave, die achteraf in de vorm van ETC-consumptiebonnen wordt uitbetaald, of een donatie van het tegoed aan ETC, bijvoorbeeld voor het groot onderhoud. Meer informatie vind je in ons Beleid Clubtaken (zie onderaan op deze pagina).

Voor het aanmelden van vrijwilligerstaken maakt ETC gebruik van de app van de tennisbond.

Voor meer informatie of het opgeven van voorkeur voor type vrijwilligerswerk, stuur een mail naar [email protected]

Beleid clubtaken ETC en contributie 2020 - versie 1.0.pdf