Contributie 2024

De jaarlijkse contributie is afhankelijk van deelname aan vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Contributiesoort Leeftijd Contributie
Pupillen t/m 12 jaar € 110,-
Junioren 13 t/m 17 jaar € 130,-
Studenten (1) 17 t/m 27 jaar € 185,-
Senioren (2) 18+ jaar € 250,-

(1): Jaarlijks moet een bewijs van inschrijving van een voltijdsopleiding worden ingeleverd.
(2): Je bent senior vanaf het jaar waarin je 18 wordt.

Het lid kan kiezen of de contributie eenmaal per jaar of verspreid over het jaar in vier gelijke delen geïnd wordt via automatische incasso. Voor de automatische incasso maakt ETC gebruik van het systeem ClubCollect. Om administratieve redenen is het niet mogelijk op een andere wijze te betalen dan via een incassomachtiging.

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en automatisch verlengd tot schriftelijke wederopzegging. Het lidmaatschap kan één keer per jaar opgezegd worden, namelijk per 1 januari. Dit moet minimaal 4 weken van te voren, d.w.z. vóór 4 december, schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie (zie ook pagina "opzeggen lidmaatschap").

Inschrijfkosten bedragen eenmalig €10,- voor het pupillen, junioren, senioren en studenten lidmaatschap. De kosten voor het kwijtraken van de ledenpas zijn €5,-.

Voor het aanmelden van vrijwilligerstaken maakt ETC gebruik van de clubapp van de KNLTB.

Voor meer informatie over clubtaken zie : Clubtaken