Opzeggen lidmaatschap

Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden enkele regels. Het lidmaatschap kan één keer per jaar opgezegd worden, namelijk per 1 januari. Dit moet minimaal 4 weken van te voren, d.w.z. vóór 4 december, schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

De opzegging per mail moet gericht worden aan [email protected] , of per brief aan:
Ledenadministratie ETC,
Van Heeckerenlaan 14,
6711 JM Ede.

Als de opzegging te laat is, blijf je lid en ben je verplicht de contributie te betalen.

Wij stellen het op prijs als je bij de opzegging vermeldt wat de reden is. De opzegging wordt schriftelijk bevestigd. Bewaar deze goed. Het is het bewijs dat er tijdig is opgezegd. Op deze manier worden discussies over de opzegging voorkomen.