Nieuws

Schrijf je in voor de voorjaarscompetitie 2018

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is verlengd t/m 16 december 2017.

Er zijn verschillende soorten competities waaraan je kunt deelnemen. Ook dit jaar worden de 8&9-competitie op de donderdagavond en zondagavond aangeboden evenals de “onder35” competitie op de zaterdag vanaf 17:00 uur.

De 8&9-competitie is bedoeld voor iedereen die net begonnen is met tennis of voor degenen met speelsterkte 8 en 9 die al een poosje tennissen maar nog nooit competitie hebben gespeeld. De “onder35” competitie is bedoeld voor spelers in de leeftijdscategorie 17 t/m 35 met speelsterkte 4 t/m 7. Bij deze nieuwe competities wordt “compact spelen” toegepast, d.w.z. dat er bij de stand 40-40 het Beslissend Punt Systeeem (BPS) wordt toegepast, en dat de 3e set een wedstrijd tiebreak wordt. Hierdoor duren wedstrijden veel korter dan bij de nu gangbare telling. Zie voor verder uitleg de website van de KNLTB.

In alle andere competities blijft het huidige systeem van tellen gehandhaafd, m.u.v. de derde set in de dubbelpartijen. Hiervoor geldt dat de derde set door een wedstrijd tie-break (tot 10 punten met 2 punten verschil) wordt vervangen.

De speeldata (inclusief de reservedagen) zijn bekend. De overige voorwaarden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2018 kun je hier lezen. Inschrijving is mogelijk tot en met 16 december 2017.

Jeugd

Voor de jeugd geldt dat zij zich individueel inschrijven. De CTC stelt in overleg met de trainers de teams samen. De competitiebijdrage wordt aan het begin van de competitie per jeugdlid geïnd. Voor jeugdleden is de competitiebijdrage €22,50. Er wordt vanuit gegaan dat een jeugdteam per wedstrijd 2 nieuwe blikken ballen krijgt. Als een jeugdteam 4 blikken ballen wil, moet het team €30 extra betalen.
Jeugdleden die meespelen in de seniorencompetitie vallen onder de voorwaarden die gelden voor senioren.

Senioren

Senioren kunnen zich zowel als team als individueel inschrijven. De competitiebijdrage zal bij de teamcaptain aan het begin van de competitie worden geïnd. De competitiebijdrage is voor teams die spelen op:

  • Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag gemengd 35+: €100,- per team
  • 8&9 competitie: € 70,- per team
  • Zondag, m.u.v. zondag gemengd 35+: €145,- per team*

De competitiebijdrage bestaat uit de KNLTB bijdrage, kosten voor ballen en onderhoud aan de banen. Zondagsteams krijgen meer blikken ballen per wedstrijd dan de overige teams, waardoor de kosten voor deze competitie hoger zijn.

Downloads: 

*het is voor zondagteams mogelijk om te kiezen voor het gebruiken van 2 blikken nieuwe ballen per wedstrijd i.p.v. 4. In dat geval wordt de teambijdrage €100,-. Een tegenstander mag eisen dat er wel 4 blikken nieuwe ballen worden gebruikt. In dat geval moet het team aan de bar nog nieuwe blikken ballen aanschaffen à 8,- per blik.

Verdere belangrijke informatie rond de voorjaarscompetitie

Teams bestaan uit minimaal 4 personen, m.u.v. de 8&9 competitie, waar het minimale team uit 3 personen bestaat.

Het aantal teams dat kan deelnemen op een bepaalde competitiedag is beperkt. Maximaal aantal inschrijvingen:

  • donderdagavond: 2 teams
  • vrijdagavond: 6 teams
  • zaterdag overdag: 14 teams
  • zaterdag 17:00 uur: 6 teams
  • zondag overdag: 14 teams
  • Zondag 17:00 uur: 4 teams

Als extra beperking voor de zondag geldt dat maximaal 4 mix teams (m.u.v. 35+) kunnen deelnemen.

Als het aantal aanmeldingen voor een bepaalde dag het maximum aantal overschrijdt, dan zal er overleg worden gevoerd met de betrokken teams of ze wellicht op een andere dag kunnen gaan spelen. In het uiterste geval zal er worden geloot.

Ook deze voorjaarscompetitie wordt er weer van teams een bijdrage verwacht als competitieleider en barhulp, meestal op een andere dag dan de eigen speeldag. Deze bijdrage is niet vrijblijvend, er wordt daadwerkelijk op je komst gerekend!

Aangezien de voorjaarscompetitie meestal goed bezet is, zoekt de CTC voor deze competitieleiders die goed in staat zijn om de baanplanning goed te regelen, zodat ook bij uitloop van wedstrijden ervoor gezorgd wordt dat alle teams evenredig aan bod komen om hun wedstrijden te spelen.

Er zal nog een aparte informatieavond voor competitieleiders worden georganiseerd voor aanvang van de competitie. Ook voor de teamcaptains zal een informatieavond worden gehouden.

We wensen jullie een leuke en sportieve competitie toe.

CTC,

Erik, Antje, Reinier, Niek, Annemieke en Mieke