Nieuws

NL Doet gaat niet door

Morgen, vrijdag 13 maart, waren er activiteiten gepland op ons tennispark in het kader van NL Doet. NL Doet adviseert nu zelf op haar site dat het onverstandig is deze activiteiten door te laten gaan. Voor morgen is het dus afgeblazen, maar het wordt ongetwijfeld op een later moment opnieuw gepland.