Nieuws

Nieuwe voorzitter Gerard Bosvelt

Nieuwe voorzitter Gerard Bosvelt.

64 jaar, getrouwd met Yvonne, samen hebben we 2 kinderen en binnenkort verwachten wij ons 5e kleinkind. Ik heb mij van 2014 tot 2016 omgeschoold tot medisch pedicure. Inmiddels heb ik een volle praktijk. In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor de maatschappij. Graag doe ik dat in een leidinggevende functie. Met een groep mensen gestelde doelstellingen halen vind ik een mooie uitdaging.

Ik heb met veel plezier 14 jaar op ETC als clubhuisbeheerder en een aantal andere functies mogen werken. In die periode waren er nog ruim 1.000 leden. Helaas is het ledenaantal in de afgelopen circa 7 jaar gehalveerd. Maarrr…..We zitten weer in de lift. Geweldig! Ik hoop over 3 jaar weer 650 namen op de ledenlijst te zien met goed verzorgde banen en een mooi en goed draaiend clubhuis. Daar ga ik voor!

Vanaf november 2019 was ETC zoekende naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten konden helaas niet gevonden worden. Omdat ik een behoorlijke dosis kennis heb van de club en mijn drive om mij in te zetten voor ETC in een leidinggevende rol heb ik mij als kandidaat voorzitter bij het bestuur aangemeld. De opgedane ervaringen kan ik ruimschoots delen.

Op 14 juli 2020 hebben de leden op de ALV kunnen stemmen op 2 kandidaat voorzitters. Er zijn 100 stemmen uitgebracht. Daar ben ik met de meeste voorkeuren uitgekomen. Bedankt hiervoor en ik zal jullie zeker niet teleurstellen. Ik heb dan ook de voorzittershamer van Peter Hoernig mogen overnemen.

Graag zet ik mij in om samen met alle leden de drie kernwaardes van de club: saamhorigheid, gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel te zetten en te houden. Wel zullen we dat SAMEN moeten doen. De clubtaken zijn geïntroduceerd en de ALV heeft besloten dat met ingang van 2021 vele leden verplicht worden om taken uit te voeren. Exacte uitwerking wordt in de ALV van 11 november 2020 besproken en gezamenlijk vastgesteld.

Ik heb de intentie om in de nabije toekomst op verschillende momenten op de club te zijn om jou te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Spreek mij gerust aan als je vragen of ideeën hebt.

Tot snel op de club!!

Met sportieve groet,

Gerard Bosvelt.