Contributie 2017

De jaarlijkse contributie is afhankelijk van deelname aan vrijwilligerswerk voor de vereniging.

ContributiesoortLeeftijdContributie (met clubtaken)Contributie (zonder clubtaken)
Pupillent/m 12 jaarn.v.t.€ 100,-
Junioren13 t/m 17 jaar€ 100,- **€ 125,-
Studenten (1)17 t/m 27 jaar€ 150,- **€ 175,-
Senioren (2)18+ jaar€ 195,- **€ 230,-
Competitielidmaatschap (3)alle leeftijdenn.v.t.€ 75,-
Zomerpas (4)alle leeftijdenn.v.t.€ 80,-
Lid worden van de Edese Tennisclub(1): Jaarlijks moet een bewijs van inschrijving van een voltijdsopleiding worden ingeleverd.
(2): Je bent senior vanaf het jaar waarin je 18 wordt.
(3): Lidmaatschap gedurende 1 competitie (voorjaars-, zomeravond- of najaarscompetitie), exclusief competitiebijdrage voor de betreffende competitie
(4): Lidmaatschap gedurende de maanden juli en augustus
(**): De reguliere contributie wordt afgeschreven. De korting m.b.t. de clubtaken wordt aan het begin van het volgende kalenderjaar berekend en uitgekeerd in consumptiebonnen.

De contributie wordt in vier gelijke delen geïnd via automatische incasso. Elk kwartaal wordt een kwart van de contributie geïncasseerd. Om administratieve redenen is het niet mogelijk op een andere wijze te betalen dan via een incassomachtiging.

Het lidmaatschap wordt aangegaan per jaar en automatisch verlengd tot schriftelijke wederopzegging.

Inschrijfkosten bedragen eenmalig €10,- voor het pupillen, junioren, senioren en studenten lidmaatschap. De kosten voor het kwijtraken van de ledenpas zijn €5,-.

Leden die op jaarbasis minimaal 12 uur clubtaken hebben uitgevoerd, kunnen kiezen uit een contributie-teruggave, die achteraf in de vorm van ETC-consumptiebonnen wordt uitbetaald, of een donatie van het tegoed aan ETC t.b.v. vervanging van de kunstgrasbanen. Meer informatie vind je in ons Beleid Clubtaken.

De voorkeur voor het type vrijwilligerswerk wordt jaarlijks door middel van een enquête geïnventariseerd en kan door nieuwe leden op het inschrijvingsformulier ingevuld worden.

Voor meer informatie of het opgeven van voorkeur voor type vrijwilligerswerk, stuur een mail naar ledenadministratie@etc-ede.nl