Inschrijving competitie 2021

Beste tennissers,

Binnenkort gaat de jeugdcompetitie van start, maar moet er ook alweer nagedacht worden over het spelen van competitie in het najaar. Deze inschrijving moet uiterlijk 6 juni 2021 zijn ingestuurd.
De seniorencompetitie is door de KNLTB naar het najaar verschoven. De team captains van de seniorenteams zijn intussen benaderd of zij hun inschrijving willen handhaven. Het programma voor de seniorencompetitie ligt in principe al vast, maar de KNLTB geeft aan dat er mogelijk toch nog wel mogelijkheden zijn voor het inschrijven van nieuwe teams. Dus wil je in het najaar competitie gaan spelen, schrijf je dan uiterlijk 6 juni 2021 in!
Er zijn verschillende soorten competities waaraan je kunt deelnemen. Op zondag is er een nieuwe categorie gekomen: gemengd 17+, waarbij 5 partijen worden gespeeld (DE, HE, DD, HD en GD).
De speeldata (inclusief de reservedagen) zijn bekend. De overige voorwaarden voor deelname aan de KNLTB-competitie 2021 kun je hier lezen. Inschrijving is mogelijk tot en met 6 juni 2021.

Junioren
Voor de junioren geldt dat zij zich individueel inschrijven. De CTC stelt in overleg met de trainers de teams samen. De competitiebijdrage wordt aan het begin van de competitie per juniorlid geïnd. Voor juniorleden is de competitiebijdrage €22,50. Er wordt vanuit gegaan dat een juniorenteam per wedstrijd 2 nieuwe blikken ballen krijgt. Als een juniorenenteam 4 blikken ballen per wedstrijd wil, moet het team €40 extra betalen. Juniorleden die meespelen in de seniorencompetitie vallen onder de voorwaarden die gelden voor senioren.

Senioren
Senioren kunnen zich zowel als team als individueel inschrijven. De competitiebijdrage zal bij de teamcaptain aan het begin van de competitie worden geïnd. De competitie-bijdrage bestaat uit de KNLTB bijdrage, kosten voor ballen en onderhoud aan de banen. De competitiebijdrage is voor teams die spelen op: 

Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag: €100,- per team
8&9 competitie €  70,- per team
Zondag gemengd 17+ 35+, dames- heren- en gemengd dubbel        €100,- per team
Zondag dames, heren en gemengd €150,- per team*

* het is voor deze zondag teams mogelijk om te kiezen voor het gebruiken van 2 blikken nieuwe ballen per wedstrijd i.p.v. 4. In dat geval wordt de teambijdrage €100,-. Een tegenstander mag eisen dat er wel 4 blikken nieuwe ballen worden gebruikt. In dat geval moet het team aan de bar nog nieuwe blikken ballen aanschaffen à €8,- per blik.

Teams bestaan uit minimaal 4 personen, m.u.v. de 8&9 competitie, waar het minimale team uit 3 personen bestaat. Het aantal teams dat kan deelnemen op een bepaalde competitiedag is beperkt. Maximaal aantal inschrijvingen:

donderdagavond 2 teams
vrijdagavond  8 teams
zaterdag overdag 14 teams
zondag overdag 14 teams (inclusief junioren)
Zondag 8&9 4 teams

Als extra beperking voor de zondag geldt dat maximaal 4 gemengde teams (m.u.v. 17+, 35+ en gemengd dubbel) kunnen deelnemen.

Als het aantal aanmeldingen voor een bepaalde dag het maximum aantal overschrijdt, dan zal er overleg worden gevoerd met de betrokken teams of ze wellicht op een andere dag kunnen gaan spelen. In het uiterste geval zal er worden geloot.

In de ALV van 20 november 2019 is besloten dat de vereniging gaat proefdraaien met verplichte clubtaken voor alle leden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de KNLTB-Club app. We streven er naar om voor de voorjaarscompetitie alle leden de mogelijkheid te geven om zich voor bardiensten in te schrijven. Houd er rekening mee dat tijdens de competitie toch een extra inzet van de competitieteams wordt gevraagd om alle diensten te vullen.

Voor aanvang van de competitie zal een avond worden georganiseerd waarbij de ballen kunnen worden opgehaald. Het is dan ook mogelijk om verder informatie over de competitie te verkrijgen bij de CTC-leden. We wensen jullie een leuke en sportieve competitie toe!

De CTC,
Antje, Niek en Mieke

aanbod-knltb-competitie-2021-gelderland.pdf inschrijfformulier KNLTB competitie 2021 sen individueel.xlsx inschrijfformulier KNLTB competitie 2021 sen team.xlsx inschrijfformulier najaar 2021 junior individueel.xlsx speeldata-knltb-competitie-2021.pdf Inschrijfvoorwaarden KNLTBcompetitie 2021.pdf