Uitnodiging

Het bestuur wil alle leden uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op 14 juli 2020 19:30 in het clubhuis van ETC.

Op deze pagina vind je de notulen van laatste ALV. De financiële cijfers van 2019 (inclusief het voorstel van de kascontrolecommissie) worden hier ook neergezet zodra deze beschikbaar komen.

Met klem verzoeken we vragen tot uiterlijk 3 dagen vooraf in te dienen (aan secretaris@etc-ede.nl) zodat het bestuur de antwoorden kan voorbereiden. Vooraf gestelde vragen werkt effectief zodat de vergadering niet te lang hoeft te duren.

Bijlagen:

ALV 20200714 agenda (toegevoegd op 30-6-2020 aan deze pagina)

Notulen ALV 20191120 v0.93

1-B Financieel verslag ETC 2019 van Reijtenbach Administratie en Advies (toegevoegd op 30-6-2020 aan deze pagina)

Kandidaten nieuwe voorzitter

Zoals in de nieuwsbrief is vermeld heeft het bestuur een kandidaat gevonden voor de functie van voorzitter in de persoon van Gerard Bosvelt. Deze functie is vacant door het vertrek van Peter Hoernig. Maandagavond 6 juli is aan het bestuur een tegenkandidaat voorgesteld in de persoon van Niels Kraaijpoel. We zijn blij dat we hiermee een keuze aan de leden kunnen voorleggen. Op de komende Algemene Ledenvergadering van 14 juli zal er een stemming plaatsvinden.

Beide kandidaten stellen zich op deze pagina’s aan jullie voor.
https://www.etc-ede.nl/kandidaat-voorzitter-gerard-bosvelt/
https://www.etc-ede.nl/kandidaat-voorzitter-niels-kraaijpoel/

Het bestuur heeft besloten bij wijze van uitzondering op deze ene ALV toe te staan om één machtiging per aanwezig stemgerechtigd lid uit te brengen. Deze machtiging moet van een stemgerecht persoon zijn (senior lid, niet geschorst) en met ID-bewijs (kopie). Doel is om de te verwachten opkomst i.v.m. de wettelijke coronamaatregelen iets in te dammen en meer leden een stem te geven die anders verloren zou gaan.

Wij hopen op een grote opkomst, maar wees gewaarschuwd: Indien er geen plek is in het clubhuis zullen we in verband met de corona restricties ook het terras gaan gebruiken. De anderhalvemetermaatregel is nog steeds van kracht.

Wij zullen zorgen dat de presentatie van de ALV ook op papier verstrekt wordt.