Nieuws

13 maart: Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart is de algemene ledenvergadering (ALV), je bent van harte welkom! De ALV begint om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Van Heeckerenlaan 14 te Ede.
Afsluitend aan de vergadering kunnen de nieuwe KNLTB-pasjes worden opgehaald.

Op 7 maart is via de e-mail de agenda en de stukken verzonden naar alle leden. Mocht je die e-mail niet ontvangen hebben kijk dan in je spam-map en stuur anders een e-mail naar info@etc-ede.nl.

Hartelijke groet,

Het bestuur van ETC